×

sad colour मीनिंग इन हिंदी


फीका रंग
sad:    खिन्न संजीदा
colour:    जीवंतता झण्डा
डाउनलोड Hindlish App, कभी भी अनुवाद करें


के आस-पास के शब्द

  1. sacroverterbal angle
  2. sacrtospinal
  3. sacrum
  4. sacular aneurysm
  5. sad
  6. sad computer
  7. sad to say
  8. sad-iron
  9. sadachbia
PC संस्करण
English


Copyright © 2022 WordTech Co.